Sveriges största återförsäljare av

Välkommen till Vadstena Villavärme

Vi står för totalentreprenaden vid bland annat bergvärme genom; projektering, energibesiktning, borrning, grävning, installation av värmepump och service. Allt detta i egen regi där fackmannamässig garanti ger dig trygghet för väl utför arbete inom rimlig tid.

 

Bergvärme Östergötland - en bergsäker värmekälla

Bergvärme är en driftsäker och stabil värmekälla där bergvärme som finns lagrad i berget tas tillvara och används utifrån en borrning på din tomt. Borrhålets djup beror bland annat fastighetens energiförbrukning och bergvärmepumpens storlek. Genom att investera i bergvärme minskar dina uppvärmningskostnader med upp till 80%.

 

Installation av bergvärme

Våra säljare  på Vadstena Villavärme dimensionerar storleken på kompressorn utifrån fastighetens energibehov den kallaste dagen på året. Vi måste för detta ändamål komma ut och titta och bedöma fastigheten på plats.

 

Jordvärmepump  för markvärme

Jordvärme är markvärme som tas tillvara och används från ytjorden. Konceptet är detsamma som vid bergvärme men istället för borrning grävs/plöjs  en lång kollektorslang ner i marken på hustomten ner till lämpligt djup (ca 1 m). Kollektorslangen kopplas till den anpassade jordvärmepumpen inne i huset.

 

Vilken värmepump passar dig?

Beroende på vart du hämtar värmeenergin används olika värmepumpar; bergvärmepumpar, jordvärmepumpar, luftvärmepumpar och vattenvärmepumpar. En mängd faktorer inverkar på val av värmepumpar bland annat familjens varmvattenbehov och storlek på huset, krav på ventilation etc.

 

Brunnsborrning

Vi på Vadstena Villavärme genomför hela processen i totalentreprenad i egen regi; allt från brunnsborrning, dimensionering av utrustning, till installation av pump- och vattenreningsutrustning. Detta gör att vi klarar större jobb inom rimlig tidsmarginal. Du får en fackmässig vattenbrunn som håller i generationer och ett gott dricksvatten.

 

Installation av fjärrvärme

Vi kan hjälpa till med att koppla loss er bostad från fjärrvärme, och sänka era kostnader.