Installation av bergvärme

Våra Energiexpterter på Vadstena Villavärme dimensionerar värmesystemet utifrån fastighetens energibehov och förutsättningar.
De flesta värmepumpar idag är varvtalstyrda och reglerar kompressorns effekt efter husets behov och täcker då även de kallaste dagarna utan spetsvärme. Med Bergvärme gör du en energibesparing med upp till 80% och får ett driftsäkert system för många år framöver.

Frikyla

När du borrar bergvärme har du även möjlighet att utnyttja kyla från borrhålet. Vadstena Villavavärme erbjuder flera olika lösningar på konvektorer som passar för just din fastighet. Stora fördelen med frikyla är att du utnyttjar gratisenergin från borrhålet att kyla huset med på sommaren.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Genom att borra för bergvärme på din tomt hämtas värmeenergi, det vill säga all solenergi som finns lagrad i berggrunden, genom en vätskefylld kollektorslang vars syfte är att överföra värmen till husets värmesystem. Eftersom energikällan är gratis minskas dina energikostnader upp till 80%

Runt omkring oss finns energikällor i form av lagrad solenergi som även om de har låga temperaturer kan ge oss värme. Oavsett om du tar energi från berget eller jorden kan du göra stora besparingar på din uppvärmningskostnad med hjälp av en bergvärmepump från Vadstena Villavärme samtidigt som du gör ett klimatsmart val.

Bergvärme är ett klimatsmart alternativ som ger väsentligt mindre koldioxidutsläpp än fossil uppvärmningsteknik. Eftersom bergvärme är lagrad solenergi är bergvärme den uppvärmningsform som har minst påverkan på växthuseffekten. Vadstena Villavärme installerar den värmepump som passar just dina behov bäst. Vi har värmepumpen som hämtar upp rätt mängd solenergi och omvandlar den till lämplig värme. Bergvärme är det absolut mest klimatsmarta alternativet med sin överlägset bästa energibesparing och långa livslängd.

NIBE S1156

NIBE S1156 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium. Produkten är utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs utifrån varmvattenbehov. S1156 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Med lång erfarenhet av bergvärmepumpar och innovativ teknik är den vår mest energieffektiva bergvärmepump.

Källa: www.nibe.eu


NIBE S1256

NIBE S1256 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare och ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium. S1256 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Med lång erfarenhet av bergvärmepumpar och innovativ teknik är den vår mest energieffektiva bergvärmepump.

Källa: www.nibe.eu


NIBE F1145

NIBE F1145 är en effektiv värmepump utan integrerad varmvattenberedare, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. En separat varmvattenberedare väljs utifrån varmvattenbehov. NIBE F1145 har en hög årsverkningsgrad och högt temperatur-område.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F1245

NIBE F1245 är en komplett värmepump med integrerad varmvattenberedare på 180 liter. NIBE F1245 har en hög årsverkningsgrad och högt temperaturområde.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F1345

NIBE F1345 är en kraftfull och flexibel bergvärmepump som finns i effektstorlekarna 24, 30, 40 och 60 kW. Upp till nio NIBE F1345 kan ingå i ett och samma system för att täcka ett effektbehov på max 540 kW.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F1355

NIBE F1355 är en intelligent och kraftfull inverterstyrd bergvärmepump. NIBE F1355 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver då värmepumpen alltid har rätt prestanda och anpassar sig automatiskt efter fastighetens effektbehov året om. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.
Källa: www.nibe.eu


NIBE S1155

NIBE S1155 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov. NIBE S1155 ger optimerade besparingar, eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.

Källa: www.nibe.eu


Bosch Compress 5000 LW/M

Beprövad och mycket driftssäker bergvärmepump med tystgående scrollkompressor. Med extra hög arbetstemperatur ger den mycket tappvarmvatten och passar särskilt bra i äldre hus med mindre element. Komplett modellprogram från 6 till 17 KW. Finns med eller utan inbyggd varmvattenberedare.

Källa: www.bosch-homecomfort.se


Bosch Compress 6000 LW/M

Energioptimerad bergvärmepump med högeffektiv scrollkompressor, nyutvecklad kylkrets och genomgående energisnåla komponenter. Särskilt effektiv i golvvärmesystem. Modellprogram från 4,5 till 17 kW effekt, med eller utan inbyggd varmvattenberedare.

Källa: www.bosch-homecomfort.se


Bosch Compress 7800i LW/M

Vår allra senaste bergvärmepump med avancerad inverter-teknik som anpassar effekten steglöst efter husets behov. Här får du perfekt temperatur i huset och håller energiförbrukningen på låga nivåer. Du sköter allt via den intuitiva touch-displayen alternativt via app. En komplett bergvärmepump för nybyggda hus såväl som när det blivit dags att byta ut din äldre värmepump.

Källa: www.bosch-homecomfort.se