Borrning

Borrning för bergvärme

Vadstena Villavärme utför borrning av bergvärme efter en djuplodande analys för att säkerställa borrhålets dimensioner.

Borrning för bergvärme

Vadstena Villavärme utför borrning av bergvärme efter en djuplodande analys för att säkerställa borrhålets dimensioner. Borrning gör minimal skada på din hustomt, allt som behövs är ju bara ett litet borrhål och en kort grävning från borrhål till hus.

Här har man borrat 200 m rakt ner i berggrunden . Det ända som syns är foder röret som sticker upp ur gräsmattan . Det kommer senare att kapas under marken.

Pris borrhål bergvärme

Våra bergvärmeinstallatörer på Vadstena Villavärme lämnar en offert till dig efter att ha gjort en energibesiktning av ditt hus och en berggrundsanalys av din trädgård. Det är viktigt att borrningen kommer ner tillräckligt djupt för att säkerställa bergvärmens verkningsgrad. Ett underdimensionerat borrhål leder inte till tillfredsställande slagkraft.

Hur lång tid tar det att borra och installera en bergvärmepump?

Vadstena Villavärme har totalentreprenad vid borrning och installation av värmepump för bergvärme. Arbetet är klart på några dagar och det krävs ofta bara några timmars avstängning av befintlig värme. Värmepumparna är försedda med en elpatron vilket även kan användas i anslutning till att borrhålet är färdigt.

Hur går en borrning till?

Vadstena Villavärme anländer till ditt hus med en borrigg för att påbörja borrarbetet med foderrörsdrivning och därefter bergborrning. En slang fylls med ett värmetransporterande medel som utgörs av bioetanol för att sedan sänkas ner i energihålet med hjälp av en slangmatare.

Efter borrning blir det grävning

När borrningen har slutförts tar vårt ingrävningsteam vid som gräver, lägger slang och tar hål i husväggen för att möjliggöra för installatörerna att koppla ihop värmepumpen med borrhålet. Ingrävningsarbetet tar i regel bara några timmar.

Totalentreprenad av bergvärme

Vi på Vadstena Villavärme utför totalentreprenad i egen regi; projektering, energibesiktning, borrning, grävning, installation av värmepump och service. Vi ordnar bland annat allt inom VVS och el, rörmokare och elektriker i ett team så att arbetet blir fackmannamässigt utfört.

Räcker bergvärme till alla?

Bergvärmen är en obegränsad tillgång och räcker till alla. Att inte bergvärmen skulle räcka för att grannarna har borrat i närheten är en myt. Bergvärme och bergvärmepump ger en behaglig temperatur året om. Bergvärme har fördelen att den är varmare än tillexempel luftvärme sommartid och kan kyla ner huset sommartid. Vid borrning och installation av bergvärme behövs hustomten inte vara speciellt stor. Inverkan av tomten vid borrning av bergvärme är minimal!