Borrning för bergvärme

Vadstena Villavärme utför borrning av bergvärme efter en djuplodande analys för att säkerställa borrhålets dimensioner. Borrning gör minimal skada på din hustomt, allt som behövs är ju bara ett litet borrhål och en kort grävning från borrhål till hus.

Här har man borrat 200 m rakt ner i berggrunden. Det ända som syns är foder röret som sticker upp ur gräsmattan. Det kommer senare att kapas under marken.

Pris borrhål bergvärme

Våra bergvärmeinstallatörer på Vadstena Villavärme lämnar en offert till dig efter att ha gjort en energibesiktning av ditt hus och en berggrundsanalys av din trädgård. Det är viktigt att borrningen kommer ner tillräckligt djupt för att säkerställa bergvärmens verkningsgrad. Ett underdimensionerat borrhål leder inte till tillfredsställande slagkraft.

Här ser man ett av hålen vid ett stötta projekt på totalt 18 hål. Här har man borrat 230 m rakt ner i berggrunden. Det som syns är foderröret och kollektorslangen som sticker upp ur gräsmattan marken.

Här har man borrat 200 m rakt ner i berggrunden. Det ända som syns är foder röret som sticker upp ur gräsmattan. Det kommer senare att kapas under marken.

Hur lång tid tar det att borra och installera en bergvärmepump?

Vadstena Villavärme har totalentreprenad vid borrning och installation av värmepump för bergvärme. Arbetet är klart på några dagar och det krävs ofta bara några timmars avstängning av befintlig värme. Värmepumparna är försedda med en elpatron vilket även kan användas i anslutning till att borrhålet är färdigt.

Hur går en borrning till?

  • Vi börjar med ett platsbesök där vi projekterar borrhålsdjup och placering.
  • Vi presenterar en Offert med en skräddarsydd lösning utifrån förutsättningar och speciella önskemål från platsbesöket.
  • Vi hjälper till med borrhålsanmälan och eventuellt andra tillstånd som behövs.
  • Tidpunkt för borrning bestäms ihop med kunden.
  • Vid etableringen så ställs Borriggen på plats där borrhålet skall göras. Kompressor och Container för ev. Borrkax placeras vanligen på gatan utanför din tomt.
  • Borrningen påbörjas med att driva foderrör ner till fast berg. Foderrören är 3 meter långa stålrör som skarvas genom svetsning.
  • När vi kommit till fast berg, påbörjas bergborrningen. Då behövs inga foderrör, utan borrningen sker i berget med en luftdriven hammare. Borrstängerna är 3 meter långa och fungerar som förlängare till borrhammaren. När man borrat 3 meter så skarvar man på en ny borrstång och så fortsätter man tills man har uppnått rätt borrdjup.
  • När borrdjupet är uppnått, plockar man upp alla borrstänger samt hammaren.
  • Nu sänker man ner Energikollektorn som är fylld och provtryckt med bioetanol. Det är en dubbellindad PEM-slang som är lika lång som hålet.

När borrningen har slutförts tar vårt ingrävningsteam vid som gräver, lägger slang och tar hål i husväggen för att möjliggöra för installatörerna att koppla ihop värmepumpen med borrhålet. Ingrävningsarbetet tar i regel bara några timmar.

Här har vi återfyllt efter ingrävningen. Nästa steg är att installera värmepumpen och sedan driftsätta bergvärmeanläggningen.

Kaxcontainer för borrkax. Här hamnar det krossade bergmaterialet när vi borrar.

Totalentreprenad av bergvärme

Vi på Vadstena Villavärme utför totalentreprenad i egen regi; projektering, energibesiktning, borrning, grävning, installation av värmepump och service. Vi ordnar bland annat allt inom VVS och el, rörmokare och elektriker i ett team så att arbetet blir fackmannamässigt utfört.

Räcker bergvärme till alla?

Bergvärmen är en obegränsad tillgång och räcker till alla. Att inte bergvärmen skulle räcka för att grannarna har borrat i närheten är en myt. Bergvärme och bergvärmepump ger en behaglig temperatur året om. Bergvärme har fördelen att den är varmare än tillexempel luftvärme sommartid och kan kyla ner huset sommartid. Vid borrning och installation av bergvärme behövs hustomten inte vara speciellt stor. Inverkan av tomten vid borrning av bergvärme är minimal!

Håltagning genomvägg för ledningarna från borrhålet in i huset.

Allt är möjligt. Här krävdes en mobilkran för att lyfta in borriggen på tomten.

Dokument

Ledningarna mellan borrhål och huset grävs ner ca 60 cm i backen.

Samlingsbrunn för att koppla ihop 12 st. borrhål