Såhär går det till

  • Vi utför konsultation på plats för att dimensionera rätt Värmepumpslösning för just dig och din fastighet. Besöket är kostnadsfritt och förutsättningslöst.
  • Vi presenterar en Offert med en skräddarsydd lösning utifrån förutsättningar och speciella önskemål från platsbesöket.

Bergvärmevärme- och Jordvärmeinstallation

  • Borrning/Plöjning, Ingrävning och Installation sker i tre steg. Alla moment kommer att bokas med dig som kund, och du kommer få löpande information genom hela processen. Från borrstart till driftsatt anläggning tar det vanligtvis 2-3 veckor.

Luftvattenvärmepump, Frånluftsvärmepump, Luftvärmepump

  • Hela installationen är oftast klar på en dag. Vi kopplar bort befintlig utrustning och installerar den nya.