Hur fungerar jordvärme?

En kollektorslang grävs ner i marken. I kollektorslangen cirkulerar frostskyddad vätska som tar upp värmen från marken via en värmeväxlare i värmepumpen där ett köldmedium förångas med hjälp av sin låga kokpunkt. Det förångade köldmediumet ökar i temperatur när den passerar en kompressor. Ännu en värmeväxlare transporterar sedan värmen till vattnet i värmepumpen som värmer upp huset. Köldmediet övergår till att vara i flytande form när den åter kyls ner och då på nytt kan ta upp värme från kollektorslingan.

För och nackdelar med markvärme

Fördelen med jordvärme är att ingen borrning är nödvändig vilket ger lägre kostnad för installation än bergvärme. Dock behövs marken grävas upp eftersom det krävs en större yta för nedgrävning av kollektorslangen som läggs som slingor. Hur långa slingor som krävs beror bland annat på markförhållanden och husets storlek. Lämpligt om man har stora arealer egen mark eller vid nyproduktion. Jordvärme är en driftsäker, effektiv och stabil värmekälla. Ett utmärkt tillvägagångssätt för att värma upp ditt hus och ditt varmvatten året om!

En fördel med jordvärme är att ingen borrning är nödvändig vilket kan ge en lägre investeringskostnad än bergvärme. Runt omkring oss finns energikällor i form av lagrad solenergi som även om de har låga temperaturer kan ge oss värme. Oavsett om du tar energi från berget, jorden, grundvattnet, sjön eller älven kan du göra stora besparingar på din uppvärmningskostnad med hjälp av en bergvärmepump från Vadstena Villavärme.

Jordvärme, även kallad ytjordvärme eller markvärme, är ett konkurrerande alternativ till bergvärme och sjövärme, för att utvinna jordvärme från marken. Jordvärmepump, likt bergvärme, tar till vara och använder solenergin som lagras under årets varma och soliga dagar i ytjorden.

Jordvärme är ett klimatsmart alternativ som ger väsentligt mindre koldioxidutsläpp än fossil uppvärmningsteknik. Eftersom jordvärme är lagrad solenergi är jordvärme den uppvärmningsform som har minst påverkan på växthuseffekten. Vadstena Villavärme installerar den värmepump som passar just dina behov bäst. Vi har värmepumpen som hämtar upp rätt mängd solenergi och omvandlar den till lämplig värme.

NIBE S1155

NIBE S1155 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov. NIBE S1155 ger optimerade besparingar, eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.

Källa: www.nibe.eu


NIBE S1156

NIBE S1156 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium. Produkten är utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs utifrån varmvattenbehov. S1156 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Med lång erfarenhet av bergvärmepumpar och innovativ teknik är den vår mest energieffektiva bergvärmepump.

Källa: www.nibe.eu


NIBE S1255

NIBE S1255 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare i koppar som standard, men beroende på vattenkvaliteten finns även rostfritt eller emalj som alternativ. NIBE S1255 ger optimerad besparing eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.

Källa: www.nibe.eu


NIBE S1256

NIBE S1256 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare och ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium. S1256 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Med lång erfarenhet av bergvärmepumpar och innovativ teknik är den vår mest energieffektiva bergvärmepump.

Källa: www.nibe.eu


NIBE F1145

NIBE F1145 är en effektiv värmepump utan integrerad varmvattenberedare, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. En separat varmvattenberedare väljs utifrån varmvattenbehov. NIBE F1145 har en hög årsverkningsgrad och högt temperatur-område.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F1155

NIBE F1155 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov. NIBE F1155 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom den anpassar sig automatiskt efter ditt effektbehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F1226

NIBE F1226 är en komplett värmepump med integrerad varmvattenberedare. Värmepumpen är avsedd för villor och radhus. NIBE F1226 har en effektiv kompressor som ger en hög årsverkningsgrad. Värmepumpen finns i effektstorlekarna 6, 8 och 12 kW.

Källa: www.nibe.eu


NIBE F1245

NIBE F1245 är en komplett värmepump med integrerad varmvattenberedare på 180 liter. NIBE F1245 har en hög årsverkningsgrad och högt temperaturområde.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F1255

NIBE F1255 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare. NIBE F1255 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen alltid har rätt prestanda och anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F1345

NIBE F1345 är en kraftfull och flexibel bergvärmepump som finns i effektstorlekarna 24, 30, 40 och 60 kW. Upp till nio NIBE F1345 kan ingå i ett och samma system för att täcka ett effektbehov på max 540 kW.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F1355

NIBE F1355 är en intelligent och kraftfull inverterstyrd bergvärmepump. NIBE F1355 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver då värmepumpen alltid har rätt prestanda och anpassar sig automatiskt efter fastighetens effektbehov året om. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.
Källa: www.nibe.eu