Vad är en luftvärmepump (luft/luft)?

Luftvärmepumpar kan klassificeras efter hur värmeenergin som tas från utomhusluften decentraliseras i huset. En luftvärmepump (luft/luft) är en värmepump som fördelar värmen med hjälp av en fläkt i  en inomhusdel. Luftvärmepump (luft/luft) är en bra komplettering till det grundläggande värmesystemet. En pump som reducerar uppvärmningskostnaderna i hus som saknar ett vattenburet värmesystem. Exempel på ett sådant hus är hus med direktverkande el.

Vilken värmepump för luft/luft ska man välja?

Det som är viktigt är att välja en luftvärmepump som har rätt kapacitet för ditt hus. Faktorer som spelar roll för val av pump är ytan, takhöjden, planlösningen, isoleringen och fönsterglasen. Vi på Vadstena Villavärme hjälper dig att hitta rätt storlek på luftvärmepump som passar ditt hus!