Klarar kyla ner till -25°C

Med en NIBE luft/vattenvärmepump kan du sänka uppvärmningskostnaden med upp till 70 %, beroende på var du bor, bostadsyta, val av värmepump och om du använder kylfunktion eller inte. Här använder vi utomhusluften, en av naturens kostnadsfria och förnybara energikällor med minimala CO2-utsläpp. Den ovanligt höga verknings­graden gör att en investering av en luft/vattenvärmepump återbetalar sig snabbt och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten, anpassad till vårt Nordiska klimat.

Skillnaden mellan luftvärmepumpar (luft/vatten och luft/luft)

Luft/vattenvärmepumpar förser hela huset med värme och varmvatten hjälp av radiatorer och/eller golvvärme i ett vattenburet system.
Luft/luftvärmepumpen är vanligast som ett komplement till dig med direktverkande el. Värmen blåses ut från innerdelen som monteras centralt i huset. Luft/vattenvärmepumpar ger därför en större besparingsmöjlighet än med en luft/luftvärmepump. Värmedistributionen från luft/vatten värmepumpar sker dessutom mer ljudlöst eftersom den är kopplad till ett ordinarie värmesystem.

Med en NIBE luft/vattenvärmepump kan du sänka uppvärmningskostnaden med upp till 70%, beroende på var du bor, bostadsyta, val av värmepump och om du använder kylfunktion eller inte. Här använder vi utomhusluften, en av naturens kostnadsfria och förnybara energikällor med minimala CO2-utsläpp.

Den ovanligt höga verkningsgraden gör att en investering av en luft/vattenvärmepump återbetalar sig snabbt och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten, anpassad till vårt Nordiska klimat och klarar riktigt kalla temperaturer ner till -25 grader C.

Fördelen med luftvärmepumpar är också, till skillnad från bergvärmepumpar och jordvärmepumpar, att man inte behöver borra eller gräva för att lägga slingor i marken.

NIBE S2125

NIBE S2125 är en intelligent inverterstyrd luft/vattenvärmepump. Med NIBE inomhusmoduler bildar den ett högeffektivt klimatsystem för ditt hem. Värmepumpen arbetar med ett naturligt köldmedium för ett hållbart avtryck på klimat och natur. Den ger optimerade besparingar eftersom den automatiskt anpassar sig efter hemmets effektbehov.

Källa: www.nibe.eu


NIBE VVM S320

NIBE VVM S320 har ett smart och användarvänligt styrsystem vilket ger effektiv uppvärmning/kylning och varmvatten med höga prestanda. Med inkluderad varmvattenberedare, eltillsats, självreglerande cirkulationspump, påfyllningsventil, manometer, säkerhetsventil och expansionskärl är NIBE VVM S320 en komplett lösning redo att installeras.
Källa: www.nibe.eu


NIBE VVM S325

NIBE VVM S325 har ett smart och användarvänligt styrsystem vilket ger effektiv uppvärmning/kylning och varmvatten med höga prestanda. Med inkluderad varmvattenberedare, eltillsats, självreglerande cirkulationspump, påfyllningsventil, manometer, säkerhetsventil och expansionskärl är NIBE VVM S325 en komplett lösning redo att installeras.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F2120

NIBE F2120 är en inverterstyrd luft/vatten-värmepump och ett verkligt genombrott när det gäller effektivitet. Med en årsvärmefaktor som överstiger 5,0* levererar värmepumpen mer än fem gånger så mycket värme per år jämfört med en elkassett med samma energiförbrukning. NIBE F2120 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov.

Källa: www.nibe.eu


NIBE F2050

NIBE F2050 är en intelligent, kompakt och inverterstyrd luft/vattenvärmepump med ett mer klimatvänligt köldmedium. NIBE F2050 ger optimerad besparing då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter hemmets effektbehov året om.
Källa: www.nibe.eu


NIBE SPLIT HBS

NIBE SPLIT HBS är en intelligent och kompakt inverterstyrd luft/vatten-värmepump. Utomhusmodulen NIBE AMS ansluts med köldmedierör till splitboxen NIBE HBS, som placeras inomhus. Tillsammans med inomhusmodul VVM eller styrmodul SMO får du ett komplett klimatsystem.
Källa: www.nibe.eu


NIBE VVM 225

NIBE VVM 225 är en flexibel, lågbyggd elpanna som klarar de nya energikraven och har anpassats för att underlätta ett utbyte av NIBE EVC 240. NIBE VVM 225 har ett smart och användarvänligt styrsystem och kan enkelt dockas med NIBEs luft/vatten-värmepumpar för ytterligare energibesparing.
Källa: www.nibe.eu


NIBE VVM 310

NIBE VVM 310 är avsedd att kombineras med någon av NIBE luft/vattenvärmepumpar för att bilda ett högeffektivt flexibelt klimatsystem för ditt hem.
Källa: www.nibe.eu


NIBE VVM 500

NIBE VVM 500 är avsedd att kombineras med någon av NIBE luft/vattenvärmepumpar för att bilda ett högeffektivt flexibelt klimatsystem för ditt hem.
Källa: www.nibe.eu


NIBE SMO S40

NIBE SMO S40 ger en precis styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för hem och fastighet.
Källa: www.nibe.eu


NIBE SPLIT BA-SVM

NIBE SPLIT BA-SVM 10-200 är en kompakt inverterstyrd luft/vattenvärmepump. Utomhusmodulen NIBE AMS 10 ansluts med köldmedierör till inomhusmodulen NIBE BA-SVM 10-200. NIBE SPLIT BA-SVM 10-200 ger optimerade besparingar då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter fastighetens effektbehov året om.
Källa: www.nibe.eu


NIBE SPLIT HBS 20

NIBE SPLIT HBS 20 är en intelligent och kompakt inverterstyrd luft/vattenvärmepump. Utomhusmodulen NIBE AMS 20 ansluts med köldmedierör till splitboxen NIBE HBS 20, vilken placeras inomhus. NIBE SPLIT HBS 20 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver, eftersom värmepumpen automatiskt anpassar sig efter fastighetens effektbehov året om.
Källa: www.nibe.eu


BOSCH COMPRESS 7000i/7400i

Nya innovationer och patent i luft/vattenvärmepumpen sänker ljudnivån, ökar livslängden, maximerar energieffektiviteten och ger flera andra fördelar som sätter en helt ny standard på marknaden. Smart konstruktion och varvalsstyrd kompressor ger markant bättre besparing.
Källa: www.bosch-homecomfort.se


BOSCH COMPRESS 3400i

Bosch Compress 3400i AWS är ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt att få värme och varmvatten ur uteluften. Med split-teknik undviker du frysrisker för utomhusenheten vid elavbrott, och får en robust och pålitlig lösning.
Källa: www.bosch-homecomfort.se