Motala

Bergvärme Motala – borrning och grävning

Få en jämn och behaglig temperatur året runt med möjlighet till kyla med bergvärme! Bergvärme värmer upp hela ditt hus och varmvatten. Värmepumparna för bergvärme tar minimalt utrymme och man behöver inte fylla på med bränsle. Vi på Vadstena Villavärme utför en djup borrning på din hustomt i Motala för att ta tillvara och använda solenergin som finns i berggrunden.

Installation av bergvärme med bergvärmepump

En lönsam investering på sikt är installation av bergvärme eftersom man minskar sina uppvärmningskostnader med upp till 80%. Vi på Vadstena Villavärme utför totalentreprenad i egen regi; projektering, energibesiktning, borrning, grävning, installation av bergvärmepump och service i Motala. Vi ordnar bland annat allt inom VVS och el, rörmokare och elektriker i ett team så att arbetet blir fackmannamässigt utfört.

Jordvärme och jordvärmepump

Jordvärmepumpen likt bergvärmepumpen nyttjar också solenergin som samlas under årets varma och soliga dagar i ytjorden. Vi på Vadstena Villavärme gräver/plöjer ner en kollektorlang som slingor på din hustomt i Motala. Ingen borrning behövs och därför blir kostnaden för installation av jordvärme lägre än vid bergvärme. Jordvärme är en säker och stabil värmekälla för att värma upp ditt hus och ditt varmvatten året om.

Värmepumpar  för luft/vatten

Värmepumpen för luft/vatten tar upp värmeenergi direkt från utomhusluften för att värma upp och kyla ner ditt hem. Luftvattenvärmepumpen koncentrerar värmen så att energin är tillräcklig till vattenradiatorer som varmvatten och golvvärme. Med en luftvärmepump sänker du dina uppvärmningskostnader med upp till cirka 70%. Vi på Vadstena Villavärme utför fackmannamässig installation av luftvärmepumpar i Motala.

Luftvärmepumpar

Till skillnad mot luftvärmepumpen för luft/luft värmer frånluften upp hela huset genom att kondensera fukt i frånluft. Frånluften manövreras av luftvärmepumpar för luft/vatten som återvinner använd luft. Detta sker genom att luftvärmepumparna återför ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp värmesystemet och varmvatten.

Fastighetsvärmepumpar

Fastighetspumpar är utrustade med avancerad styrutrustning till ett övervägande antal systemlösningar för en samtidig framställning av värme och varmvatten i värmeslukande fastigheter som bland annat; industrier, skolor, kyrkor och butiker.

Fjärrvärme Motala

Brunnsborrning

Vi på Vadstena Villavärme erbjuder sakkunnig brunnsborrning i Motala. Genomförandet av brunnsborrning utför i totalentreprenad i egen regi; allt från brunnsborrning, dimensionering av utrustning, installation av pump- och vattenreningsutrustning. Du får en fackmässig vattenbrunn som håller i generationer.

Kontakta oss: 0141-50830