Norrköping

Brunnsborrning

Vi på Vadstena Villavärme erbjuder sakkunnig brunnsborrning i Norrköping. Genomförandet av brunnsborrning utför i totalentreprenad i egen regi; allt från brunnsborrning, dimensionering av utrustning, installation av pump- och vattenreningsutrustning. Du får en fackmässig vattenbrunn som håller i generationer och ett gott dricksvatten.

Funderar du på att skaffa bergvärme i Norrköping

Bergvärme värmer upp hela ditt hus och varmvatten så att du får en jämn och behaglig temperatur året runt med möjlighet till kyla. Värmepumparna för bergvärme tar liten plats och behöver inte fyllas på med bränsle. För bergvärme måste en djup borrning göras för att ta tillvara och använda solenergin som finns i berggrunden.

Installation av bergvärme med bergvärmepump

Installation av bergvärme är en lönsam investering på sikt eftersom du minskar dina uppvärmningskostnader med upp till 80%. Vi på Vadstena Villavärme utför totalentreprenad i egen regi; projektering, energibesiktning, borrning, grävning, installation av bergvärmepump och service i Norrköping. Vi ordnar bland annat allt inom VVS och el, rörmokare och elektriker i ett team så att arbetet blir fackmannamässigt utfört.

Jordvärme och jordvärmepump

Jordvärmepumpen likt bergvärmepumpen nyttjar också solenergin som samlas under årets varma och soliga dagar i ytjorden. Vi på Vadstena Villavärme gräver/plöjer ner en kollektorlang som slingor på din hustomt i Norrköping. Ingen borrning behövs och därför blir kostnaden för installation av jordvärme lägre än vid bergvärme. Jordvärme är en säker och stabil värmekälla för att värma upp ditt hus och ditt varmvatten året om.

Värmepumpar  för luft/vatten

Värmepumpen för luft/vatten tar upp värmeenergi direkt från utomhusluften för att värma upp och kyla ner ditt hem. Luftvattenvärmepumpen koncentrerar värmen så att energin är tillräcklig till vattenradiatorer som varmvatten och golvvärme. Med en luftvärmepump sänker du dina uppvärmningskostnader med upp till cirka 70%. Vi på Vadstena Villavärme utför fackmannamässig installation av luftvärmepumpar i Norrköping.

Luftvärmepumpar – vi vet vilken värmepump du behöver

Till skillnad mot luftvärmepumpen för luft/luft värmer frånluften upp hela huset genom att kondensera fukt i frånluft. Frånluften manövreras av luftvärmepumpar för luft/vatten som återvinner använd luft. Detta sker genom att luftvärmepumparna återför ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp värmesystemet och varmvatten.

Fastighetsvärmepumpar

Fastighetspumpar är utrustade med avancerad styrutrustning till ett övervägande antal systemlösningar för en samtidig framställning av värme och varmvatten i värmeslukande fastigheter som bland annat; industrier, skolor, kyrkor och butiker i Norrköping.

Fjärrvärme Norrköping

Vi på Vadstena Villavärme har lång erfarenhet av att installera fjärrvärme i hus och fastigheter. Fjärrvärmen sprids genom att hett vatten i välisolerade rör från värmeverket till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. Fjärrvärme är ger en behaglig värme och en låg underhållskostnad.

Kontakta oss: 011-163534