Radiatorkonverteringar

Radiator konvertering

Konvertering från direktverkande el till vattenburet system.

Radiator konvertering

Vid konvertering från direktverkande el till vattenburet system är stort projekt vilket kräver en del faktorer att tänka på bland annat hushållets varmvatten och värmebehov. Vid framtida behov bör man fundera igenom om man vill ha golvvärme och bubbelbadkar. Kanske behövs radonnivåerna sänkas, fönster bytas och väggarna isoleras. Utifrån önskemål och framtida behov anpassas värmepumpens storlek, kapacitet och placering till lämpliga element och ventilationer.

Konvertering från fjärrvärme till bergvärme

I flervåningshus har det visat sig att konvertering från fjärrvärme till bergvärme är ekonomiskt fördelaktigt och ett miljövänligt alternativ. Återbetalningstiden är tämligen kort beroende på hur prishöjningar på energi ter sig. Under en ungefärlig tio till femtonårsperiod är investeringen bortbetald och du har betalat mindre för uppvärmningen än du skulle ha gjort vid fortsatt finansiering av fjärrvärme. Dessutom är du inte bunden till en enda leverantör som man är med fjärrvärme.

Konvertering till luftvattenvärmepump

Det kan vara en god idé att konvertera till luftvattenvärmepump i hus med äldre olje- eller elpanna. Energibesparingen kan bli upp till 80 % beroende på vart i landet man är bosatt. Konverteringen lämpar sig bäst för hus med vattenburet värmesystem och hus med lågt eller normalt behov av varmvatten och värme. Vid framtida behov bör man fundera igenom om man vill ha golvvärme och bubbelbadkar. Kanske behövs radonnivåerna sänkas, fönster bytas och väggarna isoleras. Utifrån önskemål och framtida behov anpassas värmepumpens storlek, kapacitet och placering till lämpliga element och ventilationer.

Komplettering med luftvärmepump med direktverkande el

Vill  man göra en mindre förbättring kan konvertering till luftvärmepump för luft/luft vara ett bra alternativ som komplement till övriga moderna värmekällor som ger god “pay-off” investering. En annan god lösning för hus med lägre värmebehov är annars att koppla en vattenburen värmepump till en eller flera fläktkonvektorer, en vattenradiator med inbyggd fläkt, som blåser ut luften efter att ha värmt upp luften med varmt vatten. Det är även praktiskt att installera en värmepump när borrning eller grävning för bergvärme inte är möjligt.