Radiatorkonvertering

  • Vadstena Villavärme erbjuder en totallösning då vi utför kompletta konverteringar från direktverkande el till ett nytt vattenburet system. Vi utför konsultation på plats och besöket är kostnadsfritt och förutsättningslöst.
  • Vi presenterar en Offert med en skräddarsydd lösning utifrån förutsättningar och speciella önskemål från platsbesöket.

Konvertering från direktverkande el till vattenburet system är ett stort projekt som kräver en hel del faktorer att tänka på. En del som vi tycker är extra viktigt är estetiken. Dels att du får den optimala rördragningen. Sedan kan man välja moderna radiatorer eller tidslösa sektionsradiatorer.

Thermopanel V4

Här har kunden valt att bygga in rören innanför golvlisten

Klassisk Lenhovda Sektionsradiator med Slottsvred i mässing