Värmepumpar

Bergvärmepumpar

Vadstena Villavärme står för totalentreprenaden vid bergvärme, allt i egen regi.

Bergvärme – lagrad solenergi för värme och vatten

Genom att borra för bergvärme på din tomt tas värmeenergi, det vill säga all solenergi som finns lagrad i berggrunden, marken eller sjöbotten tillvara genom en vätskefylld kollektorslang vars syfte är att överföra värmen till husets värmesystem. Eftersom energikällan är gratis minskas dina energikostnader upp till 80%.

Runt omkring oss finns energikällor i form av lagrad solenergi som även om de har låga temperaturer kan ge oss värme. Oavsett om du tar energi från berget, jorden, grundvattnet, sjön eller älven kan du göra stora besparingar på din uppvärmningskostnad med hjälp av en bergvärmepump från Vadstena Villavärme.

Bergvärme är ett klimatsmart alternativ som ger väsentligt mindre koldioxidutsläpp än fossil uppvärmningsteknik. Eftersom bergvärme är lagrad solenergi är bergvärme den uppvärmningsform som har minst påverkan på växthuseffekten. Vadstena Villavärme installerar den värmepump som passar just ditt behov bäst. Vi har värmepumpen som hämtar upp rätt mängd solenergi och omvandlar den till lämplig värme.

Installation av bergvärme

Våra installatörer på Vadstena Villavärme dimensionerar storleken på kompressorn utifrån fastighetens energibehov den kallaste dagen på året. De flesta värmepumpar idag är varvtalstyrda och reglerar kompressorns effekt efter husets behov och täcker då även de kallaste dagarna utan spetsvärme. Radiatorerna avger värme till luften. Tekniken ger ett behagligt inomhusklimat även under regniga och kalla sommardagar. Fördelen med bergvärme är också att det inte behövs någon stor hustomt där borrningen även gör minimal inverkan.

Frikyla

Samma system som värmer upp huset kan även användas för kylning om inomhusklimatet skulle blir för varmt och otrevligt sommartid. Detta genom att den energisparande bergvärmepumpen utnyttjar passiv kyla, lägre temperaturen mellan 4 – 12 grader C under marken. Denna teknik sker genom att sända ut ett kallt borrhålsvatten i specifika fläktkonvektorer. Det kalla vattnet värms upp och värmen i vattnet sänds via värmepumpen tillbaks ner i marken som i sin tur värmer upp berggrunden i kollektorn, en återvinnande av ännu mer solvärme som lagras, och som vi sedan kan hämta på vintern. När man har svalt inomhus på sommaren genereras värme på vintern! Ett svalt inomhusklimat sommartid inverkar positivt på hälsa och välbefinnande.