Värmepumpar

Fastighetsvärmepump

Vadstena Villavärme står för totalentreprenaden vid fastighetsvärme, allt i egen regi.

Fastighetsuppvärming

Värm upp din fastighet med en värmesparande värmepump anpassad för värmeslukande fastigheter som bland annat flerbostadshus, skolor, lokaler och industrier. De flexibla fastighetspumparna är försedda med avancerad styrutrustning till ett övervägande antal systemlösningar. En smidig framställning av värme och varmvatten samtidigt!

Olika typer av fastighetsvärmepumpar

Till fastighetspumpar kan värmekällorna berg, mark, sjö och grundvatten (dock med värmeväxlare) nyttjas. För flerbostadshus finns fastighetspumpar för ventilationsåtervinning. Värmepumparna behärskar även ihop med tillbehör att styra upp till fyra olika klimatsystem för en lägre framledningstemperatur i golvvärmeslingor. Detta i jämförelse med radiatorer. Fastighetspumparna kan också vara försedda med styrning av extern tillsatsvärme. Vid varmvattenproduktion kan tillsatsvärmen prioriteras, välj mellan en eller flera kompressorer.

Vi på Vadstena Villavärme hjälper dig i valet av värmelösning, att fastlägga dimensionerna för byggnaden så att din värmepumpsinvestering blir så lönsam som möjligt.

Ha kontroll över din värmepump

De driftsäkra och robusta fastighetsvärmepumparna, som är utrustad med reglerdator, består utav högeffektiva kompressorer i väldimensionerade köldmediekretsar och har hög verkningsgrad. Tydlig information visas i en display om bland annat värmepumpens tillstånd, drifttid och alla temperaturer. Genom en mobil app kan du som fastighetsägare också ha kontroll på din värmepump på distans.

Våra fastighetsvärmepumpar