Värmepumpar

Fjärrvärme

Vadstena Villavärme står för totalentreprenaden vid fjärrvärme, allt i egen regi.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen fördelas till flerbostadshus och övriga fastigheter genom att hett vatten forslas i välisolerade rör från värmeverket till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. Värmeväxlarna som finns i fjärrvärmecentralen tar till vara på det heta vattnet för uppvärmning av fastigheters element, vidare att det finns varmvatten i kranarna. Det sedan avkylda fjärrvärmevattnet leds därpå i retur till värmeverket för att värmas upp och pumpas ut åter igen tillbaka till fjärrvärmecentralen. Fjärrvärmen är oftast ett dyrt sätt att värma fastigheten på . Ofta kan man halvera driftkostnaden genom att koppla ur sig från fjärrvärmen och installera en Värmepump