Värmepumpar

Frånluftsvärme

Vadstena Villavärme står för totalentreprenaden vid frånluftsvärme, allt i egen regi.

Frånluftsvärme

Återanvänd förbrukad luft genom frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar som installeras av Vadstena Villavärme ventilerar ditt hus och återför ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp värmesystemet och varmvatten. Fördelen är att uppvärmningskostnaden halveras jämfört med en traditionell elpanna med maskinell frånluftsventilation. Frånluftsvärme är också ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra. Frånluftvärme har ingen inverkan på tomten och har en lägre investeringskostnad än berg- och jordvärme.

Frånluften – en utmärkt värmekälla för hela huset

Eftersom temperaturen under  hela året ligger på mer än 20 grader C är frånluften en utmärkt värmekälla att utvinna värmeenergi ifrån. Frånluftsvärmepumpar erhåller värmeenergi  genom att kondensera fukt i frånluft så att värmeenergin täcker en stor del av husets uppvärmnings- och varmvattenbehov. Frånluftsvärmepumpar har hög verkningsgrad året runt med avfrostningsmekanismer.

Hur går detta till rent tekniskt?

Vid samtliga våtutrymmen suger en fläkt ut ventilationsluften. Då skaps ett svagt undertryck så att luft från även övriga utrymmen i huset söker sig till våtutrymmena. Genom ytterväggarna dras ny utomhusluft in och ventilerar samtliga rum. I husets kanalsystem tas den cirkulerande luften in. Sedan leds den uppvärmda rumsluften till värmepumpen där värmeenergin i luften återanvänds. På så vis kan värmepumpen försörja hela huset med värme och varmvatten till radiatorsystemet.

Våra frånluftsvärmepumpar