Värmepumpar

Installation av värmepumpar

Hos Vadstena Villavärme kan du känna dig trygg med att få sakkunnig montering och installation.

Installation av värmepumpar

Tillsammans går vi igenom vart vi ska placera din Värmepump och eventuellt borra på din tomt och vilket tillvägagångssätt rör och ledningar ska dras. Samma dag som vi kopplar ur din gamla fjärrvärme monterar vi på Vadstena Villavärme din nya Värmepump och fjärrvärmen tas bort som helhet. Från denna dag sänker ni sedan era uppvärmningskostnader.

Installation av värmepump för bergvärme och jordvärme

På installationsdagen råder en febril aktivitet i pannrummet, värmesystemet tappas ur, den
gamla pannan kopplas ur och ställs åt sidan och den nya värmepumpen ställs på plats av våra
erfarna värmetekniker och elektriker. Normalt sett installeras värmepumpen på en arbetsdag och vi säkerställer alltid att det finns värme och varmvatten innan vi åker därifrån.

Installation av luftvärmepump

Hos Vadstena Villavärme kan du känna dig trygg med att få sakkunnig montering och installation av luftvärmepump. Vi värderar säker placering för installation på inomhusdel och utomhusdel. Våra installatörer är certifierade kyltekniker .

Installation av värmepump för luft/vatten

Installation av värmepump för luft/vatten är en enkel installation där största arbetsinsatsen krävs utomhus. Värmepumpen för luft/vatten kan också installeras så att den samkörs med övriga  värmesystem. Vilken typ av värmepump som ska installeras beror på bland annat husets storlek och ålder. Vi på Vadstena Villavärme utför energibesiktning och vet vilken värmepump som lämpar sig bäst för ditt hus och värmebehov.