Värmepumpar

Jordvärme

Vadstena Villavärme står för totalentreprenaden vid jordvärme, allt i egen regi.

Jordvärme

En fördel med jordvärme är att ingen borrning är nödvändig vilket ger lägre kostnad för installation är bergvärme.

Jordvärme är en driftsäker, effektiv och stabil värmekälla. Ett utmärkt tillvägagångssätt för att värma upp ditt hus och ditt varmvatten året om!

Jordvärme, även kallad ytjordvärme eller markvärme, är ett konkurerande alternativ till bergvärme och sjövärme, för att utvinna jordvärme från marken. Jordvärmepump, likt bergvärme, tar till vara och använder solenergin som lagras under årets varma och soliga dagar i ytjorden.

Hur fungerar jordvärme?

Vadstena Villavärme gräver ner en kollektorslang i marken på tomten. I kollektorslangen cirkulerar frostskyddad vätska som tar upp värmen från marken via en värmeväxlare i värmepumpen där ett köldmedium förångas på grund av sin låga kokpunkt. Det förångade köldmediumet ökar i temperatur när den passerar en kompressor. Ännu en värmeväxlare transporterar sedan värmen till vattnet i värmepumpen som värmer upp huset. Köldmediet övergår till att vara i flytande form när den åter kyls ner och då på nytt kan ta upp värme från kollektorslingan.

För och nackdelar med markvärme

Fördelen med jordvärme är att ingen borrning är nödvändig vilket ger lägre kostnad för installation är bergvärme. Dock behövs hustomten grävas upp eftersom det krävs en större yta för nedgrävning av kollektorslangen som läggs som slingor. Hur långa slingor som krävs beror bland annat på markförhållanden och husets storlek. Lämpligt om man har stora arealer egen mark eller vid nyproduktion. Jordvärme är en driftsäker, effektiv och stabil värmekälla. Ett utmärkt tillvägagångssätt för att värma upp ditt hus och ditt varmvatten året om!