Värmepumpar

Luft/vatten

Vadstena Villavärme står för totalentreprenaden vid luft/vattenvärme, allt i egen regi.

Luft/vatten

Med en NIBE luft/vattenvärmepump kan du sänka uppvärmningskostnaden med upp till 80 %, beroende på var du bor, bostadsyta, val av värmepump och om du använder kylfunktion eller inte. Här använder vi utomhusluften, en av naturens kostnadsfria och förnybara energikällor med minimala CO2-utsläpp.

Den ovanligt höga verknings­graden gör att en investering av en luft/vattenvärmepump återbetalar sig snabbt och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten, anpassad till vårt Nordiska klimat och klarar riktig kalla temperaturer ner till -20 grader C.

Fördelen med luftvärmepumpar är också, till skillnad från bergvärmepumpar och jordvärmepumpar, att man inte behöver borra eller gräva för att lägga slingor i marken.

Klarar kyla ner till -25°C

Med en NIBE luft/vattenvärmepump kan du sänka uppvärmningskostnaden med upp till 80 %, beroende på var du bor, bostadsyta, val av värmepump och om du använder kylfunktion eller inte. Här använder vi utomhusluften, en av naturens kostnadsfria och förnybara energikällor med minimala CO2-utsläpp. Den ovanligt höga verknings­graden gör att en investering av en luft/vattenvärmepump återbetalar sig snabbt och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten, anpassad till vårt Nordiska klimat

En luftvärmepump anpassad till nordiskt klimat

Fördelen med luftvärmepumpar är också, till skillnad från bergvärmepumpar och jordvärmepumpar, att man inte behöver borra eller gräva för att lägga slingor i marken. Luftvärmepumpen är ett klimatsmart alternativ eftersom den ger mindre C02 utsläpp än sedvanligt fossilbränslebaserat uppvärmningssystem. Luftvärmepumparna är anpassade för vårt nordiska klimat och klarar riktig kalla temperaturer ner till -20 grader C.

Skillnaden mellan luftvärmepumpar (luft/vatten och luft/luft)

Luftvärmepumpar (luft/vatten) förser värme till hela huset med hjälp av radiatorer och golvvärme till vattenburet system. Luftvärmepumpen (luft/luft) klarar endast värma en mindre husdel eftersom värmepumpen styrs av en fläkt. Luftvärmepumpar (luft/vatten) ger därför en större besparingsmöjlighet än med en luftvärmepump för luft/luft. Värmedistributionen från luftvärmepumpar (luft/vatten) sker dessutom mer ljudlöst eftersom den är kopplad till ett ordinarie värmesystem.