Vadstena

Fjärrvärme Vadstena

Tänker du på att skaffa bergvärme i Vadstena

Bergvärme är en den största värmeinvestering på sikt där solenergin som finns i berggrunden tas tillvara. Du minskar dina uppvärmningskostnader med upp till 80%! Bergvärme värmer upp hela ditt hus och varmvatten så att du får en jämn och behaglig temperatur året runt med möjlighet till kyla. Värmepumparna för bergvärme tar liten plats och behöver inte fyllas på med bränsle.

Installation av bergvärme med bergvärmepump

Vi på Vadstena Villavärme utför totalentreprenad i egen regi; projektering, energibesiktning, borrning, grävning, installation av bergvärmepump och service i Vadstena. Vi utför bland annat allt inom VVS och el, rörmokare och elektriker i ett team så att arbetet blir fackmannamässigt utfört.

Jordvärmepump för jordvärme

Jordvärmepumpen likt bergvärmepumpen använder solenergin som lagras under årets varma och soliga dagar i ytjorden. Vi på Vadstena Villavärme gräver/plöjer ner en kollektorlang som slingor på din hustomt i Vadstena. Ingen borrning behövs och därför blir kostnaden för installation av jordvärme lägre än vid bergvärme. Jordvärme är en säker och stabil värmekälla för att värma upp ditt hus och ditt varmvatten året om.

Fackmannamässig brunnsborrning

Vi på Vadstena Villavärme erbjuder sakkunnig brunnsborrning i Vadstena. Genomförandet av brunnsborrning utför i totalentreprenad i egen regi; allt från brunnsborrning, dimensionering av utrustning, installation av pump- och vattenreningsutrustning. Du får en fackmässig vattenbrunn som håller i generationer.

Värmepumpar  för luft/vatten

Värmepumpen för luft/vatten tar upp värmeenergi direkt från utomhusluften för att värma upp och kyla ner ditt hem. Luftvattenvärmepumpen koncentrerar värmen så att energin är tillräcklig till vattenradiatorer som varmvatten och golvvärme. Med en luftvärmepump sänker du dina uppvärmningskostnader med upp till cirka 70%. Vi på Vadstena Villavärme utför sakkunnig installation av luftvärmepumpar i Vadstena.

Luftvärmepumpar – vi vet vilken värmepump du behöver

Till skillnad mot luftvärmepumpen för luft/luft värmer frånluften upp hela huset genom att kondensera fukt i frånluft. Frånluften manövreras av luftvärmepumpar för luft/vatten som återvinner använd luft. Detta sker genom att luftvärmepumparna återför ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp värmesystemet och varmvatten.

Fastighetsvärmepumpar

Fastighetspumpar är utrustade med avancerad styrutrustning till ett övervägande antal systemlösningar för en samtidig framställning av värme och varmvatten i värmeslukande fastigheter som bland annat; industrier, skolor, kyrkor och butiker.

Kontakta oss: 0143-24920