Borrning

Brunnsborrning av vattenbrunn

Vadstena Villavärme erbjuder sakkunnig brunnsborrning.

Borrning för vatten

Få dricksvatten genom brunnsborrning av vattenbrunn med enskilda system. Vi genomför hela processen i totalentreprenad i egen regi; allt från brunnsborrning, dimensionering av utrustning, installation av pump- och vattenreningsutrustning. Detta gör att vi klarar större jobb inom rimlig tidsmarginal. Du får en fackmässig vattenbrunn som håller i generationer.

Kan man placera en vattenbrunn vart som helst?

Utifrån vad du har som önskemål att placera din vattenbrunn utför Vadstena Villavärme besiktning av marken för att bedöma om platsen för brunnen är användbar. De utmärkande markförhållandena är avgörande för brunnens läge och vilken typ av brunn som är mest lämplig. När detta är bestämt utför vi brunnsborrning och sedan installeras lämplig pumpanläggning.

Hur går en brunnsborrning för vattenbrunnar till?

Vi gör en brunnsborrning med rör genom jorden, så långt ner i berget att inget ytvatten ska kunna tränga in. För att röret ska skyddas särkilt mot ytvattnet tätas röret ordentligt. Till vattenförande bråddjup borras vattenbrunn ner i berget. När den sedan är färdigborrad måste pumputrustningen dimensioneras med hänsyn till bland annat vattenbrunnens djup och tillrinning.

Energibrunnar

Borrning av en energibrunn genomförs nästan på samma vis som installation av en dricksvattenbrunn. Det är lika viktigt med tätning mot ytvatten för att inte grundvattnet ska bli förorenat. Jämfört med dricksvattenbrunnar är energibrunnars vattenkvalitet av sekundär vikt eftersom grundvattnet inte används, med avvikelser för den så kallade förbrukningsbrunnen. Det har inte heller tillrinningskapaciteten någon betydelse för energibrunnens sätt att fungera. Ett djup erfordras dock som tillfredsställer den vattennedsänkta kollektorlängd som krävs för att den ska kunna ta upp en bestämd energimängd.

Brunnsservice

Vi utför service av äldre vattenbrunnar som tillexempel har slammat igen. Har din vattenbrunn för lite vatten? Vi på Vadstena Villavärme hjälper dig med säker och trygg brunnsservice och reparation vid alla situationer.