Borrning för vatten

Få dricksvatten genom brunnsborrning av vattenbrunn med enskilda system. Genom vår totalentreprenad kan du känna dig trygg. Vi genomför hela processen i egen regi; allt från projektering, brunnsborrning, dimensionering av utrustning, installation av pump- och vattenreningsutrustning. Du får en fackmässig vattenbrunn som håller i generationer.

Kan man placera en vattenbrunn vart som helst?

Utifrån vad du har som önskemål att placera din vattenbrunn utför Vadstena Energi- och Brunnsborrning ett platsbesök för att bedöma om platsen för brunnen är användbar. De utmärkande markförhållandena är avgörande för brunnens läge och vilken typ av brunn som är mest lämplig. När detta är bestämt utför vi brunnsborrning och sedan installeras lämplig pumpanläggning.

Hur går en brunnsborrning för vattenbrunnar till?

Vi gör en brunnsborrning med rör genom jorden, så långt ner i berget att inget ytvatten ska kunna tränga in. För att röret ska skyddas särskilt mot ytvattnet tätas röret ordentligt. Till vattenförande borrdjup borras vattenbrunn ner i berget. När den sedan är färdigborrad måste pumputrustningen dimensioneras med hänsyn till bland annat vattenbrunnens djup och tillrinning.

Brunnsservice

Vi utför service av befintliga vattenbrunnar som tillexempel har slammat igen eller har en vattenpump som inte fungerar. Har din vattenbrunn för lite vatten? Vi på Vadstena Energi- och Brunnsborrning hjälper dig med säker och trygg brunnsservice och reparation vid alla situationer.

Certifierade Brunnsborrare

Vi på Vadstena Energi- och Brunnsborrning är Certifierade brunnsborrare för både er och vår trygghet.

Dokument

Så här ser det ut när vi har träffat vattenåder vid vattenborrning