Frånluften – en utmärkt värmekälla för hela huset

Eftersom temperaturen i huset ligger på mer än 20*C under hela året är frånluften en utmärkt värmekälla att utvinna värmeenergi ifrån. Med en modern frånluftsvärmepump använder du inomhusluftens energi för att förse ditt hem med värme, varmvatten och ventilation. Man tar helt enkelt tillvara på värmeenergin i frånluften innan den ventileras ut igen. Genom att installera en frånluftsvärmepump, eller byta till en ny, kan du skapa ett behagligt inomhusklimat med en låg energikostnad – samtidigt som du gör miljön en tjänst. Frånluftsvärmepumpar har hög verkningsgrad året runt med avfrostningsmekanismer.

Hur går detta till rent tekniskt?

Vid samtliga våtutrymmen och i kök sugs ventilationsluften till frånluftsvärmepumpen. Då skapas ett svagt undertryck så att luft från samtliga rum i huset söker sig till våtutrymmena och köket. Genom ventiler i ytterväggar eller fönster dras ny utomhusluft in och ventilerar samtliga rum.

I husets kanalsystem tas den cirkulerande luften in. Sedan leds den uppvärmda rumsluften till värmepumpen där värmeenergin i luften återanvänds. På så vis kan värmepumpen försörja hela huset med värme och varmvatten till radiatorsystemet.

NIBE F370

NIBE F370 är en komplett frånluftsvärmepump som effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten. Med snygg, stilren design och ett kompakt format är värmepumpen enkel att placera och installera. Med inbyggd varmvattenberedare, elpatron, cirkulationspump, fläkt och styrsystem uppnås en driftsäker och ekonomisk värmeproduktion.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F470

NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump som effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten. Med snygg, stilren design och ett kompakt format är värmepumpen enkel att placera och installera. Med inbyggd varmvattentank, elpatron, cirkulationspump, fläktar och styrsystem uppnås en driftsäker och ekonomisk värmeproduktion.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F730

NIBE F730 är en intelligent frånluftsvärmepump. Effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller NIBE F730 behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten. Med en snygg, stilren design och ett kompakt format är värmepumpen enkel att placera och installera både vid nybyggnation och utbyte av befintlig värmepump.
Källa: www.nibe.eu


NIBE S735

NIBE S735 är en intelligent inverterstyrd frånluftsvärmepump som har integrerad varmvattenberedare och ger värme, varmvatten samt ventilation på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Den ger höga besparingar eftersom den automatiskt anpassar sig efter hemmets värmebehov. Värmepumpen arbetar med ett naturligt köldmedium för hållbart avtryck på klimat och natur.
Källa: www.nibe.eu


NIBE F110

NIBE F110 är en varmvattenberedare med inbyggd värmepump för energieffektiv varmvattenproduktion. NIBE F110 ger hus med direktverkande el en optimerad besparing och hämtar energi ur uteluft eller genom energiåtervinning av ventilationsluften.

NIBE F110 har en display med lättförståeliga menyer som underlättar inställningen av behaglig varmvattenkomfort. Varmvatten och ventilation kan schemaläggas för varje veckodag eller för längre perioder.

Källa: www.nibe.eu


BOSCH COMPRESS 3800i EW

Bosch Compress 3800i EW är en frånluftsvärmepump med den senaste tekniken och med ett styrsystem som kontinuerligt anpassar driften efter önskat värme- och varmvattenbehov. Den moderna konstruktionen tillsammans med den rostfria varmvattenberedaren ger även god tillgång på varmvatten. En mycket uppskattad frånluftsvärmepump bland de hushåll och installatörer som testat den!
Källa: www.bosch-homecomfort.se